Έρευνα


H Cybernetics βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας itransfer.gr μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η αποστολή μεγάλων αρχείων από χρήστη σε χρήστη εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Platform 95%
Graphics 80%
Coding 60%